Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów SGH 22.06.2023

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej zwołanego przez Prezesa w porozumieniu z Zarządem na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia na dzień 22 czerwca 2023 r. (czwartek), godzina 18.00 w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, (budynek G) sala 111, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Wybór 3-osobowego Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza).
  • ukonstytuowanie się prezydium (wybór na funkcje).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2019-2023
 7. Przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia za 2023 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za lata 2019-2023
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
  • Zarządu,
  • Finansowego,
  • Komisji Rewizyjnej.
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 11. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybory Prezesa Stowarzyszenia.
 13. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *