Nasza misja

Celem Stowarzyszenia jest:

 • utrzymywanie więzi absolwentów z SGH,
 • reprezentowanie środowiska absolwenckiego SGH,
 • kształtowanie wizerunku absolwenta SGH w środowiskach pracodawców i w mediach,
 • wspieranie absolwentów SGH w uzyskiwaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i rozwoju karier zawodowych,
 • tworzenie więzi koleżeńskiej pomiędzy absolwentami SGH,
 • pomoc członkom Stowarzyszenia będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 • współdziałanie w pielęgnowaniu tradycji SGH i upowszechnianie jej dorobku,
 • wspieranie działań Szkoły w jej misji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. przez:

 • udział przedstawicieli Stowarzyszenia w senacie akademickim SGH, w komisjach senackich i innych ciałach kolegialnych, zgodnie ze statutem SGH,
 • współdziałanie z Archiwum SGH w zbieraniu dokumentów, pamiątek i relacji dotyczących historii Szkoły i Stowarzyszenia,
 • współpracę Stowarzyszenia z SGH, Uniwersytetem Trzeciego Wieku SGH, organizacjami (Samorządem Studentów oraz Studenckimi Kołami Naukowymi),
 • współdziałanie w organizowaniu ogólnych zjazdów wychowanków SGH, zjazdów poszczególnych roczników itp.,
 • organizowanie spotkań towarzyskich i wspieranie różnych form więzi i pomocy koleżeńskiej integrujących członków Stowarzyszenia,
 • współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami związanymi z SGH,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, szkoleniowej i eksperckiej,
 • zachęcanie absolwentów Szkoły do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia,
 • promowanie osiągnięć absolwentów SGH,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla realizacji celów Stowarzyszenia lub dla interesów jego członków.