Zostań członkiem Stowarzyszenia

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy dostarczyć:

  • wypełnioną deklarację członkowską,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów w SGPiS/SGH,
  • wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną,
  • dowód wpłaty opłaty członkowskiej w wysokości 50 zł (w przypadku osób pracujących) lub 25 zł (w przypadku emerytów i rencistów).

Skany powyższych dokumentów można przesłać e-mailowo na adres: sasgh@sgh.waw.pl

Alternatywnie można dokumenty przesłać pocztą na adres:

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

 

Składki członkowskie można wpłacać na konto nr:

72 1090 2590 0000 0001 4420 6273

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem pod adresem: sasgh@sgh.waw.pl

Pliki do pobrania:

Korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu Absolwentów SGH

Członkostwo w Stowarzyszeniu Absolwentów SGH daje następujące korzyści:

  • Utrzymanie konktatu z uczelnią – jako członek SA SGH będziesz informowany o najważniejszych wydarzeniach na Uczelni, a także uzyskasz informacje o programach szkoleniowych, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez SGH.
  • Budowanie sieci kontaktów – SA SGH to szansa  na odnowienie kontaktów z dawnych lat. Oferujemy wspracie w organizacji spotkania swojego rocznika ze studiów. Przynależność do Stowarzyszenia to również świetna okazja do budowania nowych relalacji, w tym biznesowych. Należąc do Stowrzyszenia otrzymujesz możliwość nawiązania i utrzymania kontaktów z siecią specjalistów.
  • Wymiana wiedzy, doświadczeń i inspiracji – Stowarzyszenie zapewnia platformę do wymiany doświadczeń i poglądów z innymi absolwentami SGH. Jako członek SA SGH uzyskasz możliwość uczestnictwa w ciekawych inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz merytorycznych wykładach z różnych dziedzin. Zachęcamy również do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez występowanie w roli wykładowcy na zajęciach prowadzonych w SGH lub na spotkaniu dla absolwentów.

Warunki członkostwa

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie może zostać osoba, która:

  • posiada dyplom lub świadectwo ukończenia studiów w SGH (w tym studiów podyplomowych i studiów MBA),
  • ukończyła inną uczelnię, ale uzyskała w SGH stopień doktora lub doktora habilitowanego,
  • legitymuje się innymi związkami ze Szkołą, uznanymi przez zarząd Stowarzyszenia.