Od wyboru nowych władz Stowarzyszenia Absolwentów SGH minął rok!

Drodzy Absolwenci SGH,

zapraszamy do lektury artykułu autorstwa prof. dr hab. Andżeliki Kuźnar, obecnego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów, na temat tego, co wydarzyło się u nas na przestrzeni minionego roku. Artykuł jest również dostępny w Gazecie SGH na stronie: https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=absolwenci/stowarzyszenie-jest-nasze 


 

ANDŻELIKA KUŹNAR

Od wyboru nowych władz Stowarzyszenia Absolwentów SGH minął rok 

Przed rokiem na łamach „Gazety SGH” ogłosiłam plany nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów SGH. Zapowiadałam kontynuację działań i nową ofertę skierowaną do całej społeczności uczelni, skoncentrowaną jednak – i to jest oczywiste – na absolwentach. Czas na bilans roczny – co zrobiliśmy i czego nie zrobiliśmy – jednak patrzmy na niego poprzez pryzmat specyfiki minionego roku, bo wiadomo, że pandemia nie sprzyjała spotkaniom, organizacji wydarzeń i przeszkodziła w zaplanowanych działaniach. Mimo to wiele z naszych zamierzeń zrealizowaliśmy.

Co zrobiliśmy?

Uporządkowaliśmy sprawy rejestrowe stowarzyszenia oraz zweryfikowaliśmy liczbę i dane teleadresowe członków SA SGH. Zaprojektowaliśmy nowe logo SA, wykonaliśmy rollup, ulotkę promującą działania, utworzyliśmy nową stronę internetową (www.sasgh.waw.pl). Regularnie (co miesiąc) rozsyłamy newsletter do członków, przeprowadziliśmy ankietę na temat pożądanych kierunków rozwoju stowarzyszenia. Promujemy działania SA SGH na uczelni (m.in. wzięliśmy udział w uroczystości ukończenia studiów, fundując nagrody dla najlepszych absolwentów), jesteśmy obecni w mediach społecznościowych oraz w „Gazecie SGH”. 

Jesteśmy aktywni w życiu SGH, m.in. regularnie uczestniczymy w posiedzeniach senatu uczelni, nominowaliśmy dwoje kandydatów do Nagrody Absolwenckiej „Liderzy SGH” – w obszarze Biznes zwyciężył Kuba Karliński, kandydat nominowany przez stowarzyszenie; zorganizowaliśmy spotkanie świąteczne absolwentów. Współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku SGH – wielu naszych członków jest słuchaczami UTW, niektórzy członkowie zarządu prowadzą wykłady dla słuchaczy UTW. Włączyliśmy się także w akcję „Widzialna ręka SGH”. 

Czego nie zrobiliśmy?

Ta rubryka również nie jest pusta. Najbardziej żałujemy, że nie udało się zorganizować zaplanowanych wydarzeń: Forum Kobiet SGH w marcu oraz Pikniku Absolwenta SGH w maju. Przy ich organizacji współpracowaliśmy z Centrum Karier i Relacji z Absolwentami. Mam jednak nadzieję, że podjęta współpraca zaowocuje. Członkowie SA SGH zostali również zaproszeni przez UTW SGH do udziału w wydarzeniach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, jednak również one nie mogły się one odbyć. 

Co przed nami?

Przede wszystkim działania na rzecz zaproszenia do SA SGH nowych członków. Po weryfikacji i próbach indywidualnych kontaktów okazało się, że stowarzyszenie liczy ok. 200 członków. Kolejnym wyzwaniem są zaległości w opłacaniu składek – regularnie opłaca je mniejszość członków. Dlatego tak ważne i pilne jest opracowanie strategii mającej na celu zainteresowanie naszą działalnością absolwentów SGH opuszczających co roku mury uczelni. 

I tę strategię musimy konsekwentnie wcielać w życie. Planujemy współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi działającymi w SGH, już wkrótce zaproponujemy im platformę współpracy. Chcemy, by zmiana statusu ze studenta na absolwenta nie oznaczała zerwania więzi ze społecznością akademicką. Chcemy także nawiązać współpracę z absolwentami za granicą, pomagając im w odbudowaniu kontaktów i włączeniu się w życie SGH. W planach mamy także szersze włączenie absolwentów w dydaktykę prowadzoną w uczelni poprzez udział w zajęciach, m.in. poprzez dzielenie się doświadczeniami zawodowymi. 

Wielu członkom zarządu szczególnie zapadły w pamięć rozmowy telefoniczne (jesienią 2019 r.) z tymi spośród członków stowarzyszenia, do których mieliśmy numery telefonów, ale nie dysponowaliśmy adresami e-mail. Kolejny raz dzwoniliśmy do nich w kwietniu, kiedy włączyliśmy się w akcję „Widzialna ręka SGH” skierowaną do seniorów, którzy potrzebowali pomocy w związku z wybuchem pandemii. Obie akcje uświadomiły nam siłę związków absolwenckich i potrzebę bezpośredniego kontaktu. Z jednej strony spotykaliśmy się z ofertami pomocy innym seniorom, z drugiej – z ogromną wdzięcznością za pamięć i troskę. Mimo że pandemia jest dla nas wszystkich trudnym doświadczeniem, był i jest to też wspaniały czas odnowienia (a w istocie nawiązania) kontaktów z ludźmi, którzy czuli się zapomniani przez stowarzyszenie. Dla nas, młodszych członków SA SGH, było to wzruszające i pouczające doświadczenie. Wysłuchaliśmy wielu ciekawych historii o czasach studiów, o latach pracy w PRL-u i w trakcie transformacji, o problemach zdrowotnych i o wielu innych wydarzeniach z ich życia. 

Co nas łączy mimo różnic wieku i doświadczeń?

Te kilka lat studiów w SGPiS/SGH. Tylko tyle i aż tyle.

Ta wspólnota doświadczenia otwierała osobę po drugiej stronie słuchawki na rozmowę, wyzwalała wspomnienia, sprawiała, że wręcz słyszeliśmy uśmiech rozmówcy w słuchawce telefonu. To utwierdza w przekonaniu, że za wszelką cenę warto sprawić, by Stowarzyszenie Absolwentów SGH, działające nieprzerwanie od 1912 r. realizowało swoje cele statutowe i rozwijało się. 

Stowarzyszenie jest nasze. Stowarzyszeniem jesteśmy my. 

dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów SGH

Wszystkich zainteresowanych członkostwem w Stowarzyszeniu Absolwentów zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej, dostępnej na stronie internetowej www.sasgh.waw.pl. Roczna składka dla osób pracujących wynosi 50 zł, natomiast dla emerytów i rencistów 25 zł. Zapraszamy też do polubienia naszego profilu na Facebooku. Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw i pomysłów pod adresem: sasgh@sgh.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *