Najlepsze prace dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych nagrodzone!

Autor: Andżelika Kuźnar

W dniu 15 października 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze pracę magisterską i licencjacką z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Konkurs jest organizowany od 2014 r. przez siedem ośrodków akademickich o najdłuższej tradycji kształcenia na kierunku MSG. Od tamtej pory na wielu uczelniach, w tym SGH, spadło zainteresowanie kształceniem na kierunku MSG, dlatego zdecydowano się rozszerzyć formułę Konkursu na prace związane tematycznie z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. W SGH przyjęto, że są to kierunki: Globalny biznes, finanse i zarządzanie (w obu wersjach językowych), MSG/International Economics oraz International Business. W tej chwili trwają prace Rady programowej kierunku MSG mające na celu reformę oferty dydaktycznej na tym kierunku, tak, byśmy już w najbliższym roku akademickim mogli zaprosić studentów II stopnia do kształcenia się na zmodyfikowanym kierunku MSG.

Organizacja bieżącej edycji przypadła SGH. W Kapitule konkursu SGH reprezentuje dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH (koordynator VI edycji konkursu), natomiast w Komisji konkursowej zasiada dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH. 

Oprócz naszej uczelni organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Łódzki, który pełni rolę Ogólnopolskiego Koordynatora Konkursu. 

Obraz konferencji online z przyznania nagród w konkursie.

Zgodnie z regulaminem, każdy z 7 ośrodków może do Konkursu zgłosić maksimum 2 prace. Mogą to być dwie prace magisterskie lub dwie prace licencjackie lub jedna praca magisterska i jedna praca licencjacka. Do bieżącej edycji konkursu zgłoszono łącznie 12 prac (w tym 4 prace licencjackie oraz 8 prac magisterskich) – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nie zgłosił w tym roku prac do konkursu. Każda praca została sześciokrotnie oceniona przez recenzentów wyznaczonych przez poszczególne ośrodki biorące udział w konkursie (z wyłączeniem recenzenta pochodzącego z tego samego ośrodka, co autor pracy). Na podstawie tych recenzji ułożono ranking prac osobno w kategorii prac licencjackich, osobno w magisterskich. Organizatorzy przyjęli zasadę, że praca na drugim miejscu powinna uzyskać co najmniej 75% punktów, a na trzecim miejscu – co najmniej 50% punktów w stosunku do liczny punktów uzyskanej przez pracę zwycięską. W związku z powyższym, zarówno w kategorii prac magisterskich, jak i licencjackich w VI edycji przyznano tylko pierwsze miejsce.

W grupie prac licencjackich: Adriannie Podgórskiej z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych. Promotorem pracy był dr Łukasz Dopierała. 

W grupie prac magisterskich: mgr Joannie Siebert z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za pracę pt. The influence of the presence of women in boards of directors on the firm performance in publicly listed enterprises in Poland and Germany. Promotorem pracy był dr hab. Piotr Stanek, prof. UEK. 

Uroczystości wręczenia dyplomów towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna – doświadczenia i wyzwania związane z kształceniem na kierunkach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, organizowana przez Instytuty: Ekonomii Międzynarodowej i Gospodarki Światowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli wszystkich ośrodków organizujących konkurs. Tematem obrad było kształcenie w obszarze szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych, szczególnie w obliczu wyzwań związanych z pandemią Covid-19. Uczestnicy spotkania zapowiedzieli zacieśnienie współpracy, zapraszanie się wzajemnie na wykłady prowadzone zdalnie, wspólną organizacje seminariów naukowych. 

Przyjęte zasady recenzji oraz kwalifikacji prac do nagród sprawiają, że wygrana w Konkursie jest dowodem bardzo wysokiego poziomu pracy, a sam Konkurs ma zachęcać do podejmowania przez studentów wysiłku studiów w zakresie MSG, nagradzać najwybitniejsze osiągnięcia, być platformą współpracy i rywalizacji między ośrodkami w Polsce. Konkurs ma sprzyjać podnoszeniu poziomu studiowania. 

Od 1 października do 30 listopada trwa etap kwalifikacji prac z każdego ośrodka do kolejnej edycji Konkursu. Praca musi być obroniona w poprzednim roku akademickim, a obie oceny (od promotora i recenzenta) muszą być bardzo dobre. Kwalifikując prace do Konkursu bierzemy także pod uwagę średnią z obrony pracy dyplomowej. 

Więcej o konkursie:
 https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/Strony/konkurs_prac_MSG.aspx

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *